Postępowanie ofertowe 1

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowalnych przy instalacji linii technologicznej do produkcji pasz wg przedmiaru
zapytanie , przedmiar, wyniki konkursowe