RODO

 

 

Zgodnie z art. 13 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SYSTEM-DROB P. I W. ŁOSIOWSCY, B. ROJOWICZ spółka jawna z siedzibą w Lubomierzu, 32-740 Łapanów, kontakt z ADO: system-drob@system-drob.pl, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r., Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez ADO (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego), odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.