Postępowanie ofertowe

Postępowanie
ofertowe 1

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowalnych przy instalacji linii technologicznej do produkcji pasz wg przedmiaru

Postępowanie
ofertowe 2

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż linii technologicznej do produkcji pasz wg specyfikacji.

Postępowanie
ofertowe 3

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji fotowoltaicznej wg przedmiaru

Postępowanie
ofertowe 4

Zapytanie ofertowe na wykonanie biznes planu

Postępowanie
ofertowe 5

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż zespołu urządzeń do przetwórstwa mięsa drobiowego wg specyfikacji

Postępowanie
ofertowe 6

Zapytanie ofertowe na dostawę etykieciarki zgodnie ze specyfikacją techniczną