Wspieramy

Czynnie bierzemy udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych w rejonach gdzie zlokalizowane są Nasze placówki oraz terenach gmin, gdyż uważamy, że pomoc udzielana przez Nas jest bardzo potrzebna.

Wspieramy młodzież, regularnie sportowców z LKS Piast Łapanów, szkoły, lokalne organizacje, strażaków, organizując różnego rodzaju uroczystości, wydarzenia kulturalne, czy włączając się w różnego rodzaju akcje.