Postępowanie ofertowe 2

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż linii technologicznej do produkcji pasz wg specyfikacji.
zapytanie , specyfikacja techniczna, wyniki konkursowe