Postępowanie ofertowe 3

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji fotowoltaicznej wg przedmiaru
zapytanie , przedmiar, wyniki konkursowe