Postępowanie ofertowe 5

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż zespołu urządzeń do przetwórstwa mięsa drobiowego wg specyfikacji
zapytanie, specyfikacja techniczna, wyniki konkursowe