PRACOWNIK SERWISU SPRZĄTAJĄCEGO

Lubomierz, Trzciana

Opis stanowiska:

Stanowisko pracy służące do utrzymania ładu i porządku w budynkach przeznaczonych do uboju oraz na terenach wokół ubojni, w pomieszczeniach hurtowni oraz magazynów. Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należy m.in. utrzymanie czystości hal produkcyjnych, pomieszczeń sanitarnych, korytarzy, schodów, mycie okien, wynoszenie śmieci oraz sprzątanie terenu wokół zakładu.

    CV: